Return to Article Details การแข่งขันภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยการตลาดและหน่วยไอทีของเศรษฐกิจเกิดใหม่ Download Download PDF